X 

cornubit

www.mineral.cz - databáze minerálů


cornubit
cornubit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cornubite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cornubit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.11-50
chemické složeníIMA:
Cu5(AsO4)2(OH)4
Fleischer:
Cu2+5(AsO4)2(OH)4

cornubit

chemické složení *Cu5(AsO4)2(OH)4
tvrdost od - do
hustota od - do4.640 - 4.640
barvasvětle až tmavě zelená
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce1970
cornubit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


cornubitLOKALITY


cornubitLITERATURA

(1) 41-1460, 38-441, 12-288.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.135.