X 

cornwallit

www.mineral.cz - databáze minerálů


cornwallit
cornwallit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cornwallite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cornwallit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.11-40
chemické složeníIMA:
Cu5(AsO4)2(OH)4
Fleischer:
Cu2+5(AsO4)2(OH)4

cornwallit

chemické složení *Cu5(AsO4)2(OH)4.H2O
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do4.520 - 4.520
barvasvětle až tmavozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
cornwallit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


cornwallitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [5].
Slovensko:
Novoveská Huta (near Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves district) [901].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Nevada:
Eureka (Eureka Company) [2].
SOUTH AMERICA:


cornwallitLITERATURA

(1) 39-1357, 12-287.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.135.
(3) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(5) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(6) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.