X 

corrensit

www.mineral.cz - databáze minerálů


corrensit
corrensit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Corrensite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Corrensit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.18-60
chemické složeníIMA:
(Ca,Na,K)1-x(Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10·nH2O
Fleischer:
(Ca,Na)(Mg,Al,Fe2+)4(Si,Al)4O10(OH)8

corrensit

chemické složení *jíl.min, 1:1 tiok. chlorit:triok. vermikulit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLippmann
v roce1954
corrensit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


corrensitLOKALITY


corrensitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.135.
(2) 42-620(glycerol), 31-794, 19-764, 13-190.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.162.