X 

crandallit

www.mineral.cz - databáze minerálů


crandallit
crandallit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Crandallite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Crandallit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.36-10
chemické složeníIMA:
CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6
Fleischer:
CaAl3(PO4)2(OH,H2O)6

crandallit

chemické složení *CaAl3(PO4)2(OH)5.H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.780 - 2.920
barvažlutá, žlutobílá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {0001}
popsalLoughlin, Schaller
v roce1917
crandallit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


crandallitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [7].
Solopysky (dvůr, u Černovic, okres Pelhřimov) [3,5].
Vernéřov (u Aše, okres Cheb) [6].
EVANDALIT:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Utah:
Fairfield (Utah Company) [1].
SOUTH AMERICA:


crandallitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.136-137.
(2) 42-1420(Sr), 33-257, 25-1457, 25-119, 16-162, 5-615.
(3) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.283(Černovice).
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(5) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.177(Solopysky).
(6) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.696(Vernéřov).
(7) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(8) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.