X 

cualstibit

www.mineral.cz - databáze minerálů


cualstibit
cualstibit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cualstibite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cualstibit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.12-20
chemické složeníIMA:
Cu2AlSb(OH)12
Fleischer:
Cu6Al3(SbO4)3(OH)12·10H2O

cualstibit

chemické složení *Cu6Al3Sb3O18.16H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.0
hustota od - do3.180 - 3.180
barvamodrozelená
krystalická soustavaklencová
barva vrypumodrobílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnost-
popsalWalenta
v roce1984
cualstibit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


cualstibitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [4].


cualstibitLITERATURA

(1) ZVMO 1986, 115, No.5, p.605.
(2) 38-362.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.138.
(4) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.149.