X 

dannemorit

www.mineral.cz - databáze minerálů


dannemorit
dannemorit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Dannemorite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Manganogrunerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.07-50
chemické složenívzorec nenalezen

dannemorit

chemické složení *Mn2(Fe2+,Mg)5Si8O22(OH)2
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.220 - 3.520
barvažlutá, zelenošedá, hnědá, bezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, hedvábný
štěpnostdokonalá podle {110}
popsalKenngott
v roce1855
dannemorit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


dannemoritLOKALITY

Čechy:
Chvaletice (u Přelouče, okres Pardubice) tvoří dlouze stébelnaté nazelenalé povlaky na trhlinách, je hojnou součástí azbestu ve východní části ložiska [3,5,678].
Litošice (u Přelouče, okres Pardubice) [4].
SLOVENSKO:


dannemoritLITERATURA

(1) 38-465, 23-302.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.144.
(3) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.368(Chvaletice).
(4) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.119(Litošice).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.228(Chvaletice).
(6) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.177.