X 

datolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


datolit
datolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Datolite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Datolith (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.29-10
chemické složeníIMA:
CaBSiO4(OH)
Fleischer:
CaBSiO4(OH)

datolit

chemické složení *CaBSiO4(OH)
tvrdost od - do5.0 - 5.5
hustota od - do2.800 - 3.000
barvabezbarvá, bílá, zelenavá, žlutavá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalEsmark
v roce1806
datolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


datolitLOKALITY

Čechy:
Beroun (okres Beroun) [3].
Hejdov (u Čáslavi, okres Kutná Hora) [4].
Lištice (u Berouna, okres Beroun) [5,8].
Markovice (u Čáslavi, okres Kutná Hora) [5].
Radotín (u Prahy, město Praha) [6].
Třeběšice (u Čáslavi, okres Kutná Hora) [7].
Velká Chuchle (část Prahy, Praha) [4].
SLOVENSKO:
Fintice (near Prešov, Prešov district) [899].
Maglovec Hill (near Vyšná Šebastová, Prešov district) [901].
Záhradné (Přešov district) [901].


datolitLITERATURA

(1) 36-429, 11-70.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.144-145.
(3) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.55(Beroun).
(4) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.48(Hejdov), p.179 (Horky), p.360-361(Velká Chuchle).
(5) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.111(Lištice), p.198-199(Markovice).
(6) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.372(Radotín).
(7) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.408(Třeběšice).
(8) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.373(Lištice).
(9) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.179.