X 

denningit

www.mineral.cz - databáze minerálů


denningit
denningit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Denningite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Denningit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/K.12-20
chemické složeníIMA:
CaMn2+Te4+4O10
Fleischer:
(Mn,Ca,Zn)Te2O5

denningit

chemické složení *(Mn,Zn)Te2O5
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do5.050 - 5.050
barvabezbarvá, nazelená
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskdiamantový
štěpnostdokonalá podle báze
popsalMandarino & kol.
v roce1961
denningit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


denningitLOKALITY


denningitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.147.
(2) 45-1368(syn), 15-129.