X 

dialag

www.mineral.cz - databáze minerálů


dialag
dialag FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

dialag

chemické složení *přechodný člen mezi diopsidem a augitem
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdělitelnost podle {100}
popsal
v roce0
dialag

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

dialagLOKALITY

Čechy:
Adolfov (u Křemže, okres Český Krumlov) [2].


dialagLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.149.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, p.19.