X 

dialogit - synonymum pro rodochrozit

www.mineral.cz - databáze minerálů


rodochrozit
dialogit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

dialogit

chemické složení *MnCO3
tvrdost od - do3.5 - 4.5
hustota od - do3.300 - 3.600
barvarůžová až malinově červená, postupně černá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHausmann
v roce1813
dialogit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

rodochrozitLOKALITY

Čechy:
Chvaletice (u Přelouče, okres Pardubice) jeden z nejhojnějších Mn minerálů ložiska.
Během sedimentace se vyloučil jako primární nositel manganu v jemnozrnných paralelních vrstvičkách.
Dalšími procesy byl mobilizován a vytvořil epigenetické žilky spolu s křemenem, pyritem aj.
Bývá růžový, hrubě zrnitý, v dutinách tvoří drobné klencové krystaly [5,9,678].
Litošice (u Přelouče, okres Pardubice) [7,9].
Ratibořské Hory (u Mladé Vožice, okres Tábor) [5].
Sovolusky (u Čáslavi, okres Pardubice) [9].
Zdechovice (u Přelouče, okres Pardubice) [8,9].
Slovensko:
Banská Štiavnica (Žiar nad Hronom district) [899].
Boliarovo (near Košice, Košice district) [899].
Hodruša-Hámre (near Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom district) [899].
H?rka (near Poprad, Poprad district) [899].
Krásnohorské Podhradie (near Rožňava, Rožňava district) [900].
Kremnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].
Michalová (near Brezno, Banská Bystrica district) [900].
Poniky (Drienok deposit, near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [900].
Prakovce (near Gelnica, Spišská Nová Ves district) [900].
Rákoš (near Jelšava, Rožňava district) [900].
Rožňava (Rožňava district) [900].
Smolník (near Rožňava, Spišská Nová Ves district) [901].
North and Central America:
USA:
Colorado:
Alma (Park Company) [1].
Gladstone (San Juan Company) [1].
Montana:
Butte (Jefferson Company) [1].


rodochrozitLITERATURA

(1) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.125.
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.104-105.
(3) Svoboda a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 2.sv., Academia Praha, s.346.
(4) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.446-447.
(5) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.369(Chvaletice), p.217(Ratibořské Hory).
(6) 44-1472(syn), 7-268.
(7) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.121(Litošice).
(8) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.293(Zdechovice).
(9) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.228-229(Chvaletice), p.375(Litošice), p.593(Sovolusky), p.739(Zdechovice).
(10) Day B.E. (1997): The Broken Hill Mineral Collection of Milton Lavers. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 17-20.
(11) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.