X 

diaspor

www.mineral.cz - databáze minerálů


diaspor
diaspor FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Diaspore (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Diaspor (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.06-10
chemické složeníIMA:
AlO(OH)
Fleischer:
Îą-AlO(OH)

diaspor

chemické složení *AlO(OH)
tvrdost od - do6.5 - 7.0
hustota od - do3.300 - 3.500
barvanarůžovělá, namodralá, zelenavá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný, perleťový na štěpných plochách
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalHaüy
v roce1801
diaspor

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


diasporLOKALITY

Čechy:
Rychnov nad Kněžkou (okres Rychnov nad Kněžnou) [3].
Slovensko:
Banská Belá (near Banská Štiavnica, Ferdinand mine adit a Juraj mine adit, Žiar nad Hronom district) ***drobné růžové, šedé nebo světle fialové nerovnoměrně vyvinuté, na hranách zaoblené krystaly, paprsčité agregáty, ojediněle i pěkné velké vyvinuté krystaly zarostlé spolu s pyritem a fluoritem v agalmatolitu*** [899].
Kalinka (near Víg?ašská Huta, Zvolen district) [901].


diasporLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.151-152.
(2) 5-355.
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.471(Rychnov nad Kněžkou).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.165.