X 

dillinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


dillinit
dillinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

dillinit

chemické složení *
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
dillinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

dillinitLOKALITY

SLOVENSKO:
Banská Štiavnica (Ferdinand mine adit, Žiar nad Hronom district) ***odrůda zunyitu bohatá na fluor.
Vyskytoval se spolu s agalmatolitem a diasporem*** [899].
Kremnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) [900].


dillinitLITERATURA