X 

diomignit

www.mineral.cz - databáze minerálů


diomignit
diomignit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Diomignite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Diomignit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/H.10-10
chemické složeníIMA:
Li2B4O7
Fleischer:
Li2B4O7

diomignit

chemické složení *Li2B4O7
tvrdost od - do
hustota od - do2.437 - 2.437
barva
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostchybí
popsalLondon, Zolensky, Roedder
v roce1988
diomignit

popis minerálu: ***(London, Zolensky, Roedder 1988) - Li2B4O7, čtverečný. Tvoří velmi malé (do 30ćm) izometrické či subizometrické krystalky ve fluidních inkluzích ve spodumenu, někdy také i v petalitu. Krystalky jsou omezeny tvary {111} a {100}. Dvojčatění ani štěpnost nebyly na krystalech zjištěny [1]. Minerál je opticky jednoosý (-) s vysokým indexem lomu (cca 1.6), vypočtená hustota 2.437. Název z dios migen = předpokládaná směs [1]. p:a=9.470, c=10.279, Z=8, I4(1)cd [1]. ch. - neuvedeno [1]. op (synt): No=1.605, Ne=1.560 [1]. v textu obr. xx i synt. [1]. ----------------------------------------------------------------- prášková data [1]. 4.73 10 0 2 0 4.51 10 0 1 2 4.07 100 1 1 2 3.908 20 1 2 1 3.495 50 0 2 2 2.662 60 1 2 3 2.587 40 1 3 2 2.545 10 2 3 1 2.370 5 0 4 0 2.240 20 1 4 1 2.085 20 2 3 3 2.045 40 3 3 2 1.957 20 2 4 2 1.952 10 1 3 4 1.910 10 1 4 3 1.852 5 1 5 0 1.734 10 2 5 1 1.657 5 1 1 6***diomignitLOKALITY

***Minerál byl nalezen v pegmatitu Tanco, Bernic Lake, Manitoba, Kanada [1].
***


diomignitLITERATURA

(1) Can.Miner. 1987, 25, No.1, p.173-180.
(2) 40-505, 22-1140, 18-717.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.586.