X 

diopsid

www.mineral.cz - databáze minerálů


diopsid
[řečtina] - zelenavý až bezbarvý sloupečkovitý jednoklonný nerost ze skupiny pyroxenů, křemičitan vápenato-hořečnatý, t=6-7, h=3.3. Vyskytuje se ve vyvřelých horninách a v některých přeměněných horninách vzniklých za vysokých teplot.
diopsid FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Diopside (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Diopsid (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.01-50
chemické složeníIMA:
CaMgSi2O6
Fleischer:
CaMgSi2O6

diopsid

chemické složení *CaMgSi2O6
tvrdost od - do6.0 - 7.0
hustota od - do3.200 - 3.400
barvačirá se zel. odstínem, šedá, zelená, tmaovzelená
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lom-
leskskelný
štěpnostštěpný podle {110}, {100} a {001}
popsald Andrada
v roce1800
diopsid

popis minerálu: diopsid (d Andrada 1800) CaMgSi2O6, jednoklonný poměrně hojný nerost ze skupiny klinopyroxenů. Tvoří krátce sloupcovité krystaly, nezřídka dobře omezené krystaly s převládajícími plochami {100} a {010} i s dvojčaty podle {100}, vzácně také podle {001}, někdy i lamelární srůsty. Hojné jsou jeho zrnité, lístkovité nebo i miskovité nebo tlustě stébelnaté až vláknité agregáty, někdy paprsčitě uspořádané a zrnité (2,3). Vzácně je čirý se zelenavým odstínem, častěji šedý, zelený až tmavozelený. T=6-7, h=3.2-3.4, lesk má skelný a vryp bílý, šedý nebo nazelenalý. Někdy bývá zelenavě průhledný, často jen průsvitný. Je zřetelně štěpný podle {110}, podle {100} a {001} často dělitelný, křehký (2,3). Je dvojosý (+) s optickou orientací c/Z=39o (3). Intenzívněji zbarvený diopsid se před dmuchavkou obtížně taví, světlý se netaví vůbec. Kyselinami, kromě fluorovodíkové, se neporušuje (2,3). d: 3.00, 2.52, 1.62, 1.42, 1.07 (4). p: a=9.73, b=8.91, c=5.25, á=105o50, Z=4, C2/c (1) op: ŕ=1.650-1.666, á=1.657-1.673, +=1.681-1.695, 2V=57-63o (3)diopsidLOKALITY

Čechy:
Český Krumlov (okre Český Krumlov) [7].
Slezsko:
Vápenná (near Žulová, Šumperk district) [902].
Žulová (near Javorník ve Slezsku, Šumperk district) [902].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

New Jersey:
Franklin (Sussex Company) [6].
SOUTH AMERICA:


diopsidLITERATURA

(1) Strunz (1978): Mineralogische Tabellen, 7.Aufl., Leipzig;
(2) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.145;
(3) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.275.
(4) Semenov a kol. (1981): Mineralogičeskije tablicy, Moskva, izd. Nedra, s.201.
(5) 41-1370, 38-466 (Al), 25-154(Al), 22-534(Mn), 19-239, 11-654.
(6) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.153-154.
(7) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.347(Český Krumlov).
(8) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.190.