X 

dioptas

www.mineral.cz - databáze minerálů


dioptas
[řečtina] - zelený klencový nerost, hexahydrát křemičitanu mědnatého, t=5, h=3.28-3.35. Tvoří sloupcovité krystaly skelného lesku. Vzniká v ložiscích mědi. Vyskytuje se v Chile, jihozápadní Africe, Kirgizstánu.
dioptas FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Dioptase (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Dioptas (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.21-10
chemické složeníIMA:
CuSiO3·H2O
Fleischer:
Cu6Si6O18·6H2O

dioptas

chemické složení *Cu(OH)2SiO2
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.300 - 3.300
barvasmaragdově zlená
krystalická soustavaklencová
barva vrypuzelená
lom-
lesksilný skelný, mastný na štěpných plochách
štěpnostdobrá podle klence
popsalHaüy
v roce1797
dioptas

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


dioptasLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].


dioptasLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.154.
(2) 33-487, 7-172.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.191.