X 

donathit

www.mineral.cz - databáze minerálů


donathit
donathit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Donathite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Donathit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/B.05-30
chemické složenívzorec nenalezen

donathit

chemické složení *(Fe2+,Mg)(Cr,Fe3+)2O4 = směs magnetitu a chrmoitu
tvrdost od - do6.5 - 7.0
hustota od - do5.000 - 5.000
barvačerná
krystalická soustavačtverečná
barva vrypučernavě hnědá
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalSeeliger & Mücke
v roce1969
donathit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


donathitLOKALITY


donathitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.157.
(2) 22-349.