X 

dresva - synonymum pro karneol

www.mineral.cz - databáze minerálů


karneol
dresva FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

dresva

chemické složení *odr. chalcedonu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavačervená, žlutočervená
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
dresva

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

karneolLOKALITY

Čechy:
Frýdštejn (u Turnova, okres Jablonec nad Nisou) [2].
Nová Paka (okres Semily) [3].
Stará Paka (okres Semily) [3].


karneolLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.285.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.434(Frýdštejn).
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.83(Nová Paka), p.84(Stará Paka).