X 

druhle - synonymum pro jaspis

www.mineral.cz - databáze minerálů


jaspis
druhle FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

druhle

chemické složení *odr. křemene
tvrdost od - do
hustota od - do
barvazelená, červená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
druhle

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

jaspisLOKALITY

Čechy:
Javorník (jjv.
od Liberce, okres Liberec) [2].
Kozákov (vrch, u Turnova, okres Semily) [2].


jaspisLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.270.
(2) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.91(Javorník), p.302(Kozákov).