X 

duftit

www.mineral.cz - databáze minerálů


duftit
duftit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Duftite-alpha (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.26-00
chemické složenívzorec nenalezen

duftit

chemické složení *PbCu(AsO4)(OH)
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do6.400 - 6.400
barvaolivově zelená
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, mastný
štěpnost-
popsalPufahl
v roce1920
duftit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


duftitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [4].
Vrančice (vrch Vraneč, okres Příbram) poměrně hojný jako světle až tmavě zelené skelně lesklé krystalické kůry a výplně dutin nebo jako světle zelené práškovité povlaky.
Na několika vzorcích byly vyvinuty srůsty drobných až 0.
5 mm velkých krystalů.
Velmi vzácně se vyskytl jako až 7 mm velké pseudomorfózy po hexagonálním minerálu, pravděpodobně pyromorfitu [318].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [2].


duftitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.158-159.
(2) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(3) 42-1444, 14-169, 6-322.
(4) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.
(5) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.