X 

duporthite

www.mineral.cz - databáze minerálů


duporthite
duporthite FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

duporthite

chemické složení *mixture of talc and chlorite
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
duporthite

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8

duporthiteLOKALITY


duporthiteLITERATURA

(1) Proc. Ussher Soc. 8
(4), 445, 1995 in Am. Mineral. 81, 1017, 1996 (disc.).