X 

dussertit

www.mineral.cz - databáze minerálů


dussertit
dussertit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Dussertite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Dussertit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.36-160
chemické složeníIMA:
BaFe3+3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6
Fleischer:
BaFe3+3(AsO4)2(OH,H2O)6

dussertit

chemické složení *BaFe3(AsO4)2(OH)5
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do3.750 - 3.750
barvazelená, žlutozelená
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBarthoux
v roce1925
dussertit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


dussertitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].


dussertitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.159.
(2) 35-621, 19-112.
(3) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.