X 

duxit

www.mineral.cz - databáze minerálů


duxit
duxit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

duxit

chemické složení *pryskyřice
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
duxit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

duxitLOKALITY

Čechy:
Most (okres Most) [1].


duxitLITERATURA

(1) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.312(Most).