X 

džohačidolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


džohačidolit
džohačidolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *CaAlB3O7
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalIwase & Saito
v roce1947
džohačidolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

džohačidolitLOKALITY


džohačidolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.160.