X 

agardit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


agardit-(Ce)
agardit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Agardite-(Ce) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Agardit-(Ce) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.53-50
chemické složeníIMA:
Cu2+6Ce(AsO4)3(OH)6·3H2O
Fleischer:
CeCu2+6(AsO4)3(OH)6·3H2O

agardit-(ce)

chemické složení *(Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
agardit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


agardit-(Ce)LOKALITY


agardit-(Ce)LITERATURA