X 

agardit-(La)

www.mineral.cz - databáze minerálů


agardit-(La)
agardit-(La) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Agardite-(La) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Agardit-(La) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.53-60
chemické složeníIMA:
Cu2+6La(AsO4)3(OH)6·3H2O
Fleischer:
(La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6·3H2O

agardit-(la)

chemické složení *(La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6.3H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá, žlutozelená, modrozelená
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
agardit-(La)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


agardit-(La)LOKALITY


agardit-(La)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.44.
(2) AM 1985, 70, 871.