X 

aglaurit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aglaurit
aglaurit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

aglaurit

chemické složení *modrý třpytný ortoklas
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHandmann
v roce1907
aglaurit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

aglauritLOKALITY

Z okolí Teplic v Čechách [1].


aglauritLITERATURA

(1) ES I/29, E I/9