X 

epistilbit

www.mineral.cz - databáze minerálů


epistilbit
epistilbit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Epistilbite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Epistilbit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.23-70
chemické složeníIMA:
Ca3(Si18Al6)O48·16H2O
Fleischer:
Ca3(Al6Si18O48)·16H2O

epistilbit

chemické složení *CaAl2Si6O16.5H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do2.250 - 2.250
barvabezbarvá, bílá, narůžovělá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalRose
v roce1826
epistilbit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


epistilbitLOKALITY


epistilbitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.110.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.62.
(3) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.54.
(4) Čuchrov a kol.(1960): Mineraly - spravočnik, tom I, izd. AN SSSR, Moskva, p.451.
(5) 34-135, 14-323.
(6) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(7) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.166 (Hora Svaté Kateřiny).
(8) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.23(Olešnice), p.286(Příbram).
(9) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.261(Hradové Střimelice).
(10) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.173(Černé Voděrady), p.109(Horní Vernéřovice).
(11) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.187(Horní Vernéřovice).
(12) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(13) Lapis 22
(2), 13-32, 54, 1997 (deposit).