X 

erytrozinkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


erytrozinkit
erytrozinkit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

erytrozinkit

chemické složení *(Zn,Mn)S = Mn-wurtzit
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDamour
v roce1880
erytrozinkit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (2

erytrozinkitLOKALITY


erytrozinkitLITERATURA