X 

evenkit

www.mineral.cz - databáze minerálů


evenkit
evenkit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Evenkite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Evenkit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IX/B.01-10
chemické složeníIMA:
C24H48
Fleischer:
C24H50

evenkit

chemické složení *C21H44
tvrdost od - do1.0 - 1.0
hustota od - do0.870 - 0.920
barvabezbarvá, bledě žlutá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskvoskový
štěpnost-
popsalSkropyšev
v roce1953
evenkit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


evenkitLOKALITY

ČESKÁ REPUBLKA:
SLOVENSKO:


evenkitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.173.