X 

farmakolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


farmakolit
farmakolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

farmakolit

chemické složení *CaH(AsO4).2H2O
tvrdost od - do2.0 - 2.5
hustota od - do2.680 - 2.680
barvabezbarvá, bílá, šedá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný až perleťový
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalKarsten
v roce1800
farmakolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

farmakolitLOKALITY

Čechy:
Boží Dar (u Jáchymova, okres Karlovy Vary) [3].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [7].
Jáchymov (okres Karvlovy Vary) tvoří jehlicovité krystaly protažené podle vertikály o průměrné délce 3-5mm, výjmečně až 15 mm (spolu s r?ssleritem).
Krystaly jen vzácně samostatné, obvykle tvoří růžice a nebo kůry, složené z intimně srostlých jedinců.
Je bezbarvý nebo šedavý, průhledný až průsvitný se skelným leskem, nikdy nebyl nalezen bílý [4,8,898].
Měděnec (důl, okres Chomutov) divergentně paprsčité nebo radiálně paprsčité agregáty, krystalické kůry a povlaky.
Krystaly dosahují délky až 3 cm, narůstají na žilné karbonáty.
Mají šedobílou barvu nebo jsou bezbarvé [315].
Mikulov (u Teplic, okres Teplice) [6].
Příbram (okres Příbram) [2,5].
Přísečnice (u Kadaně, okres Chomutov) [5].
Slovensko:
Dobšiná (near Rožňava, Rožňava district) [899].
Poniky (Drienok deposit, near Bánská Bystrica, Bánská Bystrica district) [900].


farmakolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.175-176.
(2) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(3) 25-138, 13-583, 13-582.
(4) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.47(Jáchymov).
(5) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.292(Příbram), p.341(Přísečnice).
(6) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.404(Mikulov).
(7) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(8) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.