X 

fassait

www.mineral.cz - databáze minerálů


fassait
fassait FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fassait

chemické složení *Ca(Mg,Fe3+,Al)(Si,Al)2O6
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWerner
v roce1817
fassait

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fassaitLOKALITY

SLOVENSKO:
Banská Štiavnica (near Žiar nad Hronom, Žiar nad Hronom district) ***v zrnitých mramoritizovaných vápencích a na trhlinách kontaktně metamorfovaných hornin*** [899].
Kopanice (near Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom district) [900].
Zlatno (near Vysoká, Žiar nad Hronom district) [901].


fassaitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.176.
(2) 31-249, 25-1217(Fe), 25-306(Ti).