X 

faujasit

www.mineral.cz - databáze minerálů


faujasit
faujasit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

faujasit

chemické složení *(Na2,Ca)Al2Si4O12.8H2O
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do1.920 - 1.920
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdobrá
popsalDamour
v roce1842
faujasit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

faujasitLOKALITY

Čechy:
Podhorná (vrch, u Mariánských Lázní, okres Tachov) [3].


faujasitLITERATURA

(1) 39-1380, 11-672.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.176.
(3) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.184(Podhorná).
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.233.