X 

favas

www.mineral.cz - databáze minerálů


favas
favas FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

favas

chemické složení *valounky různých minerálů
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
favas

popis minerálu: Hornický termín pro valounky v říčních diamantonosných sedimentech. Jsou to obvykle zaoblené valounky rutilu, baddeleyitu, různých odrůd zirkonu aj. [1].


klasifikace - Strunz (

favasLOKALITY

Brazílie [1].


favasLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.176.