X 

fenakit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fenakit
fenakit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Phenakite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Phenakit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/A.01-10
chemické složeníIMA:
Be2SiO4
Fleischer:
Be2SiO4

fenakit

chemické složení *Be2SiO4
tvrdost od - do7.5 - 8.0
hustota od - do2.930 - 3.000
barvabezbarvá, žlutá, růžová, hnědá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalNordenskli?ldin
v roce1833
fenakit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fenakitLOKALITY

Čechy:
Horní Novosedly (u Písku, okres Písek) [3].
Horní Slavkov (okres Sokolov) [5].
Písek (okres Písek) [4].


fenakitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.177.
(2) 9-431.
(3) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.375(Horní Novosedly).
(4) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.145(Písek).
(5) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(6) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.644.