X 

fengit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fengit
fengit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fengit

chemické složení *odr. muskovitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLink
v roce1810
fengit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fengitLOKALITY

Čechy:
Čejov (u Humpolce, okres Pelhřimov) [2].
SLOVENSKO:


fengitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.177.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.263(Čejov).