X 

ferdisilicit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ferdisilicit
ferdisilicit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ferdisilicite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ferdisilicit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.12-60
chemické složenívzorec nenalezen

ferdisilicit

chemické složení *FeSi2
tvrdost od - do
hustota od - do5.050 - 5.050
barvaocelově šedá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalGevorkjan
v roce1969
ferdisilicit

popis minerálu: ***(Gevorkjan 1969) FeSi2, čtverečný. Tvoří sloupcovitá zrna, nemá štěpnost, lom má lasturnatý, mikrotvrdost 707-811 kg.mm-2, h=5.05. Barvu má ocelově šedou, lesk kovový. Tvoří těsné srůsty podobných minerálů, v kterých ferdisilicit převládá [1]. p: a=2.69, c=5.08, P4mmm, Z=1 [1]. R: 36% [1]. ----------------------------------------------------------------- [1]. 2.371 90 1.846 100 1.775 90 1.089 100 1.064 70 ***ferdisilicitLOKALITY

***Byl nalezen v píscích Konsko-Jalynské deprese (Ukrajina) [1].
***


ferdisilicitLITERATURA

Prvky, s.118-119. (1) Gevorkjan V.Ch. (1969): O nachodke prirodnogo ferrosilicija na severnom Priazovje. "The occurrence of natural ferrosilicon in the northern Azov region". Doklady Akad. nauk SSSR 185, s.416-418; Gevorkjan V.Ch., Litvin A.L., Povarenych A.S.(1969): "Occurrence of the new minerals fersilicite and ferdisilicate". Geol. žurnal (Ukrajina) 29, č.2, s.62-71 in Amer. Mineral. 1969, 54, s.1737; ZVMO 1971, 100, č.1, s.78.
(2) (35-822, 22-1113).
(3) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.178).
(4) Amer. Mineral. 1994, 79, p.188.