X 

aheylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aheylit
aheylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aheylite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aheylit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.15-30
chemické složeníIMA:
Fe2+Al6(PO4)4(OH)8·4H2O
Fleischer:
Fe2+Al6(PO4)4(OH)8·4H2O

aheylit

chemické složení *(Fe2+,Zn)Al6(PO4)4(OH)8.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatr.
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
aheylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aheylitLOKALITY


aheylitLITERATURA