X 

ferobarroisit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ferobarroisit
ferobarroisit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

ferobarroisit

chemické složení *NaCa(Fe2+,Mg)3Al2(Si7Al)O22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
ferobarroisit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

ferobarroisitLOKALITY


ferobarroisitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.180.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.244.