X 

ferokarfolit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ferokarfolit
ferokarfolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

ferokarfolit

chemické složení *(Fe2+,Mg)Al2Si2O6(OH)4
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.040 - 3.040
barvatmavě zelená
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {010}
popsalde Roever
v roce1951
ferokarfolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

ferokarfolitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].


ferokarfolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.181.
(2) 33-655.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.246.