X 

feroniklplatina

www.mineral.cz - databáze minerálů


feroniklplatina
feroniklplatina FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ferronickelplatinum (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ferronickelplatin (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.15-40
chemické složeníIMA:
(Ni,Fe)Pt
Fleischer:
Pt2FeNi

feroniklplatina

chemické složení *Pt2FeNi
tvrdost od - do4.5 - 5.5
hustota od - do
barvakrémová, narůžovělá (odr. sv.)
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalRudaševskij, Močalov, Menšikov, Šumskaja
v roce1983
feroniklplatina

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


feroniklplatinaLOKALITY

Asie:
RUSKO:
Korjaksko - Kamčatská oblast (SV Rusko) v aluviálních sedimentech v oblasti výskytu ultrabazitů ofiolitového ve srůstech s rutheniridosmiem, které tvoří krystralky 0.
1-0.
4 mm velké, tvrdým roztokem (Pt,Ru,Ir,Os), chromspinelidem [1].
Severní a Střední Amerika:
USA:
Alaska:
Goodnews Bay [2].


feroniklplatinaLITERATURA

Prvky, s.158-159. (1) Rudaševskij N.S., Močalov A.G., Menšikov J.P., Šumskaja N.I. (1983): Ferronikelplatina Pt2FeNi - novyj mineralnyj vid. ZVMO 112, č.4, s.487-494 (new mineral).
(2) Can. Mineral. 28
(4), 751-755, 1990 (structure).
(3) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.181).
(4) (Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.155).
(5) (Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.166).
(6) (35-702).