X 

ferrazit

www.mineral.cz - databáze minerálů


ferrazit
ferrazit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ferrazite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/X.00-00
chemické složenívzorec nenalezen

ferrazit

chemické složení *(Pb,Ba)3(PO4)2.8H2O(?)
tvrdost od - do
hustota od - do3.500 - 3.750
barvabílá, nažloutlá
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
ferrazit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


ferrazitLOKALITY


ferrazitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.182.