X 

fersmanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fersmanit
fersmanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fersmanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fersmanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.16-30
chemické složeníIMA:
Ca4(Na,Ca)4(Ti,Nb)4(Si2O7)2O8F3
Fleischer:
(Ca,Na)2(Na,Ca)2(Ti,Nb)2(Si2O7)O4F

fersmanit

chemické složení *(Ca,Na)4(Ti,Nb)2Si2O11(F,OH)2
tvrdost od - do5.0 - 5.5
hustota od - do3.440 - 3.440
barvahnědá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalLabuncov
v roce1929
fersmanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fersmanitLOKALITY


fersmanitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.182.
(2) 29-1446, 14-279.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.257.