X 

fizélyit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fizélyit
fizélyit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fizelyite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fizelyit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/E.23-20
chemické složeníIMA:
Ag5Pb14Sb21S48
Fleischer:
Pb14Ag5Sb21S48

chemické složení *Pb14Ag5Sb21S48(?)
tvrdost od - do
hustota od - do
barvatmavě modrošedá, černošedá
krystalická soustavajednoklonná nebo kosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalKrantz
v roce1914
fizélyit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fizélyitLOKALITY

Czech:
Příbram deposit (Příbram district) [3].
SLOVENSKO:


fizélyitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.184.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.158.
(3) Litochlebová Eva (1995): Minerály stříbra březohorského ložiska. Minerál 3, No.2, p.83-87.
(4) 23-753, 14-460.