X 

florencit-(Ce)

www.mineral.cz - databáze minerálů


florencit-(Ce)
florencit-(Ce) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

florencit-(ce)

chemické složení *CeAl3(PO4)2(OH)6
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.460 - 3.710
barvanažloutlá, narůžovělá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskmasntý
štěpnostdobrá podle {0001}
popsalHussak, Prior
v roce1899
florencit-(Ce)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

florencit-(Ce)LOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [2].


florencit-(Ce)LITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.185.
(2) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(3) 43-673, 8-143.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.