X 

fluellit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluellit
fluellit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fluellite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fluellit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.18-30
chemické složeníIMA:
Al2(PO4)F2(OH)·7H2O
Fleischer:
Al2(PO4)F2(OH)·7H2O

fluellit

chemické složení *Al2(PO4)F2(OH).7H2O
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do2.120 - 2.180
barvabezbarvá, světle žlutá, bílá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý až nerovný
leskskelný až matný (v agregátech)
štěpnostnezřetelná podle {010} a {111}
popsalWollaston
v roce1824
fluellit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fluellitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [3].


fluellitLITERATURA

(1) 37-450, 19-38.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.185.
(3) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.