X 

fluoborit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluoborit
fluoborit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fluoborite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fluoborit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/G.05-10
chemické složeníIMA:
Mg3(BO3)F3
Fleischer:
Mg3(BO3)(F,OH)3

fluoborit

chemické složení *Mg3(BO3)(F,OH)3
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do2.980 - 2.980
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGeijer
v roce1926
fluoborit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fluoboritLOKALITY


fluoboritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.185.
(2) 19-468, 18-771, 15-667(OH).