X 

fluorapofylit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fluorapofylit
fluorapofylit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Fluorapophyllite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Fluorapophyllit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/H.01-20
chemické složenívzorec nenalezen

fluorapofylit

chemické složení *KCa4Si8O20(F,OH).8H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabílá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
fluorapofylit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fluorapofylitLOKALITY

North and Central America:
USA:
New Jersey:
Bergen Hill [300].


fluorapofylitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.187-188.
(2) 30-983, 19-82.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.259.