X 

fosfamit

www.mineral.cz - databáze minerálů


fosfamit
fosfamit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Phosphammite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Phosphammit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.12-30
chemické složeníIMA:
(NH4)2(PO3OH)
Fleischer:
(NH4)2(PO3OH)

fosfamit

chemické složení *(NH4)2HPO4
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná (?)
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
fosfamit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


fosfamitLOKALITY


fosfamitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.191.
(2) 29-111.