X 

fosforwalpurgin

www.mineral.cz - databáze minerálů


fosforwalpurgin
fosforwalpurgin FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

fosforwalpurgin

chemické složení *cca walpurgin
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalMelkov
v roce1946
fosforwalpurgin

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

fosforwalpurginLOKALITY


fosforwalpurginLITERATURA