X 

foucherit

www.mineral.cz - databáze minerálů


foucherit
foucherit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

foucherit

chemické složení *Ca(Fe3+,Al)4[(OH)8(PO4)2].3H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaamorfní
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLacroix
v roce1910
foucherit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

foucheritLOKALITY

Čechy:
Litošice (u Přelouče, okres Pardubice) [2].
Svatá Dobrotivá (u Hořovic, okres Beroun) [1].


foucheritLITERATURA

(1) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.324(Svatá Dobrotivá).
(2) Kratochvíl J. (1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.120(Litošice).